[Hết Hạn] Săn thưởng $MASA airdop từ Pool 1.000.000 $MASA tokens

👌MASA (@getmasafi): xây dựng giao thức tín dụng và Nhận dạng Soulbound hàng đầu, trao quyền cho việc áp dụng #web3 chính thống 🌽

✅MASA: vừa hợp tác với #BNB Chain , nghe nói đang ráng bú fame thêm #Coinbase để phát triển #soulbound.

Token $MASA sẽ được phân phối sau TGE sẽ diễn ra vào một ngày nào đó vào năm 2024.

👉🏻Hướng dẫn:

1/ Truy cập: https://referrals.masa.finance/YfW9FE/join

2/ Điền tên -> Email -> Xác nhận -> Get Verified

1

3/ Kết nối ví meta (DÙNG VÍ LÀM AIRDROP)

22

4/ Get started -> Chọn sự kiện 1.000.000 $MASA

33

5/ Mint trên Polygon hoặc BSC -> Xác thực SĐT -> Nhập code gửi về -> Mint (Phí mint loanh quanh 1$ mạng Polygon hoặc BSC)

44
55

6/ Mint xong Add vào ví là thấy

  • BSC: 0x4d236e55e54Ed960887659d046C60f377cCa58F8
  • Polygon: 0x4d236e55e54ed960887659d046c60f377cca58f8
Đánh giá về bài viết

Viết một bình luận