Avalon Airdrop – nền tảng gaming thực tế ảo đã xác nhận airdrop

Avalon là một nền tảng và công cụ đang được phát triển để cách mạng hóa cách thức xây dựng trò chơi và trải nghiệm ảo. Công ty tập trung vào việc tạo ra các trò chơi và trải nghiệm ảo thay vì chỉ là lĩnh vực tài chính của metaverse. Avalon hướng tới một vũ trụ liên thông, được kết nối thông qua các công nghệ như game engine và blockchain.

Avalon đã xác nhận airdrop cho user là một kèo có tỉ lệ trúng khá cao cho anh em tham gia:

🎁 Rewards: point
⚡️ Chain: N/A
⌛️Time end: N/A
🔹Register #web: ➡️ Click web (https://avalon.online/quests) sử dụng mã mời để nhận thêm 200 PTS
💪 Code invite: 0e88cf (nhận thêm 200 PTS)
🧲 Total Raised: 23M$
🔍 Backers:Delphi Digital, Coinbase Ventures, Hashed Fund, YGG, Merit Circle,…
📜 Mission: Compalete social quest
🎬 Video: N/A

Đánh giá về bài viết

Viết một bình luận