Blumcoin airdrop: dự án giống Notcoin do cựu giám đốc Binance sáng lập

Blumcoin dự án đang tham gia MVB 7 của Binance và có cơ hội lớn giành chiến thắng, ngoài ra Blumcoin còn được sáng lập bởi cựu giám đốc của sàn Binance có thể nói đây là một trong những dự án tiềm năng nhất hiện nay.

🎁 Rewards: point
⚡️ Chain: Ton
⌛️Time end: N/A
🔹Register #bot: ➡️ Click link bot
🔹 Galxe mission
💪 Code invite: anh em có link để trong post này nhé, một người có 5 link mời bạn bè
🧲 Total Raised: N.A
🔍 Backers: Các thành viên có nhiều người từng làm tại Binance trong đó có CEO Gleb Kostarev (cựu giám đốc điều hành của Binance), đang tham gia MVB 7 do Binance lab tổ chức.
📜 Mission: Compalete task, play game and invite
🎬 Video:

Đánh giá về bài viết

Viết một bình luận