Claim “Sei Sunken Treasure” NFT nhận cơ hội airdrop

Chiến dịch sẽ có 2 Phase: Phase 1 (Gifting) diễn ra từ 15/03-25/03 và Phase 2 (Unboxing) từ 25/03-05/04.

Các bước thực hiện phase 1 👇👇

 • Vào : https://app.seinetwork.io/faucet,
  connect ví Keplr Faucet Sei
 • Chọn Staking –> Stake, nhập số lượng và chọn Delegate (khoảng 0.01 Sei)
 • Chọn Your Delegations –> Claim (Hoàn thành ít nhất 25 giao dịch Sei Atlantic-2 testnet)
 • Vào : https://www.seinetwork.io/treasure
  –> connect ví Keplr –> Check Eligibility
 • check & send box cho ví khác
 • claim box nhận được từ người khác

Tự tạo thêm ví phụ để send hoặc send qua cho mình cũng được
sei1uk0jw0ysmjh95cxnu4nkpr2jjvwkp57g2dfatf –> Send Gift

 • Nhờ 1 người gửi chéo lại Gift, sau đó Chọn Claim –> Continue –> Log in twitter –> Claim Gift
 • Kiểm tra NFT ở Gallery
  Done

Chiến dịch sẽ có 2 Phase: Phase 1 (Gifting) diễn ra từ 15/03-25/03 và Phase 2 (Unboxing) từ 25/03-05/04.

 1. Để thêm network atlantis-2-testnet bắt buộc vào https://trade.vortexprotocol.io/ connect ví để thêm networkChiến dịch sẽ có 2 Phase: Phase 1 (Gifting) diễn ra từ 15/03-25/03 và Phase 2 (Unboxing) từ 25/03-05/04.Các bước thực hiện phase 1 👇👇
  • Vào : https://app.seinetwork.io/faucet,
   connect ví Keplr và Faucet Sei
  • Chọn Staking –> Stake, nhập số lượng và chọn Delegate (khoảng 0.01 Sei)
  • Chọn Your Delegations –> Claim (Hoàn thành ít nhất 25 giao dịch Sei Atlantic-2 testnet)
  • Vào : https://www.seinetwork.io/treasure
   –> connect ví Keplr –> Check Eligibility
  • check & send box cho ví khác
  • claim box nhận được từ người khác
  Tự tạo thêm ví phụ để send hoặc send qua cho mình cũng được
  sei1m9vpy66azkyl0gydvmljlssg2lnffvzz39wgum –> Send Gift
  • Nhờ 1 người gửi chéo lại Gift, sau đó Chọn Claim –> Continue –> Log in twitter –> Claim Gift
  • Kiểm tra NFT ở Gallery
   Done

Note :

1. Nếu đã tham gia các vòng testnet trước thì cần xóa network cũ đi để thêm network testnet hiện tại là atlantis-2 Để xóa thì chọn network bất kỳ (ví dụ cosmos) rồi ấn nút X bên cạnh network cũ của SEI để xóa
Để thêm network atlantis-2-testnet vào https://trade.vortexprotocol.io/ connect ví để thêm network

2. Nếu Fauset mà không thấy token về ví thì vào

 <https://discord.gg/sei> 

mở kênh #atlantic-2-faucet
Gõ lệnh lấy test token: !faucet <ví SEI> được 1 SEI

Screenshot 58

Có test token rồi thì vào https://app.seinetwork.io/stake delegate cho bất kỳ validator nào, tối thiểu phải có 25tx, để cho chắc cú thì cứ stake/unstake tầm 35-40 lệnh Sau đó thì chờ vài tiếng nó mới duyệt lệnh

5/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận