Nhập từ khóa bạn cần tìm ?
Categories
< All Topics
Print

Ethereum Virtual Machine (EVM)

Ethereum Virtual Machine (EVM) là gì? là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và giải thích về Ethereum Virtual Machine (EVM).  Ethereum Virtual Machine (EVM) cho phép thực thi mã chính xác như dự định; nó là môi trường thời gian chạy cho mọi hợp đồng thông minh. Mỗi nút Ethereum đều chạy trên EVM để duy trì sự đồng thuận trên toàn bộ chuỗi khối.

Thông tin thuật ngữ Ethereum Virtual Machine (EVM)

Tiếng Anh Ethereum Virtual Machine
Tiếng Việt Máy ảo Ethereum
Tên đầy đủ Ethereum Virtual Machine
Viết tắt/ ký hiệu EVM
Chủ đề Tiền điện tử

Định nghĩa – Khái niệm Ethereum Virtual Machine (EVM)

Ethereum Virtual Machine (EVM) là gì?

Ethereum Virtual Machin hay còn gọi là máy ảo Ethereum (EVM) một công cụ tính toán hoạt động giống như một máy tính phi tập trung có hàng triệu dự án có thể thực thi. Nó hoạt động như một máy ảo, nền tảng của toàn bộ cấu trúc hoạt động của Ethereum . Nó được coi là một phần của Ethereum chạy quá trình thực thi và triển khai hợp đồng thông minh.Vai trò của EVM là triển khai một số chức năng bổ sung cho Blockchain để đảm bảo người dùng đối mặt với các vấn đề hạn chế trên sổ cái phân tán. Mỗi nút Ethereum đều chạy trên EVM để duy trì sự đồng thuận trên toàn bộ chuỗi khối.

Ethereum tạo điều kiện cho một thứ gọi là hợp đồng thông minh, một đoạn mã đang chạy trên Ethereum. EVM hoàn toàn bị cô lập có nghĩa là mã bên trong EVM không có quyền truy cập vào mạng, hệ thống tệp hoặc các quy trình khác. Ethereum có hai loại tài khoản: Tài khoản được sở hữu bên ngoài (EOA) và Tài khoản hợp đồng, cả hai đều được đối xử bình đẳng theo EVM. Tóm tắt tài khoản cố gắng giảm điều này xuống chỉ còn một tài khoản có nghĩa là cả EOA và Tài khoản hợp đồng đều hoạt động như nhau. EOA được kiểm soát bởi khóa riêng, trong khi tài khoản hợp đồng được lưu trữ trong hợp đồng thông minh, còn được gọi là ví thông minh. 

Một hợp đồng được viết bằng mã hóa hợp đồng thông minh được chuyển đổi thành một thứ gọi là mã bytecode. Hầu hết mã nguồn để sử dụng hợp đồng thông minh được thực hiện bằng ngôn ngữ lập trình từ Solidity. Sau đó, nó được chuyển đổi thành các mã quang để EVM thông dịch. Sau đó, EVM sử dụng các mã hoạt động để hoàn thành một số tác vụ nhất định. Vì vậy, EVM hoạt động giống như một máy tính chủ hoặc phân quyền lớn để hoàn thành tất cả các loại nhiệm vụ trên blockchain. EVM là một trong những dự án lớn nhất trong thế giới tiền điện tử.

Thuật ngữ tương tự – liên quan đến Ethereum Virtual Machine (EVM)

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ tiền điện tử Ethereum Virtual Machine (EVM) công dụng của nó với thị trường điện tử. Bài viết này đã giải thích cho bạn vì sao thuật ngữ Ethereum Virtual Machine (EVM) lại quan trọng với thị trường đến vậy.

Table of Contents
Back to top button