Glossary

Ventures

A&T Capital là gì?

A&T Capital là một công ty quản lý quỹ blockchainBlockchain là một công nghệ được phát triển để giải quyết…

Read More »
Crypto

Airdrop coin là gì?

AirdropAirdrop là một chiến dịch marketing trong lĩnh vực tiền điện tử, được sử dụng để quảng bá và phân…

Read More »
Ventures

Alameda Research là gì?

Alameda ResearchAlameda Research là một công ty tài chính tiền điện tử chuyên về các phương tiện đầu tư thuộc…

Read More »
Info

Amazon Web Services (AWS) là gì?

AWS là viết tắt của Amazon Web ServicesAWS là viết tắt của Amazon Web Services, một nền tảng dịch vụ…

Read More »
Ventures

Andreessen Horowitz là gì?

Andreessen HorowitzAndreessen Horowitz là một công ty đầu tư tư nhân có trụ sở tại Silicon Valley, California, Hoa Kỳ.…

Read More »
Crypto

aToken là gì?

aToken là một loại token được sử dụng trong mạng lưới Aave, một nền tảng DeFiDeFi là viết tắt của…

Read More »
Crypto

Automated Market Maker (AMM) là gì?

Automated Market MakerAutomated Market Maker (AMM) là một hệ thống giao dịch phi tập trung được sử dụng trong các…

Read More »
Crypto

Binance Smart Chain là gì?

Binance Smart Chain (BSCBinance Smart Chain (BSC) là một nền tảng blockchain tập trung được phát triển bởi sàn giao…

Read More »
Crypto

Blockchain là gì?

Blockchain là một công nghệ được phát triển để giải quyết vấn đề của việc lưu trữ và truyền thông…

Read More »
Crypto

Borrowing là gì?

Trong lĩnh vực tiền điện tử và blockchainBlockchain là một công nghệ được phát triển để giải quyết vấn đề…

Read More »
Back to top button