Airdrop coin là gì?

Airdrop là một chiến dịch marketing trong lĩnh vực tiền điện tử, được sử dụng để quảng bá và phân phối miễn phí một số lượng token hoặc tiền điện tử cho các người dùng hoặc cộng đồng của một dự án blockchain cụ thể.

Trong một chiến dịch airdrop, người dùng có thể nhận được token hoặc tiền điện tử miễn phí bằng cách tham gia các hoạt động nhất định như đăng ký, chia sẻ hoặc tham gia cộng đồng. Mục đích của việc phân phối miễn phí này là tạo ra sự quan tâm và tăng cường sự chú ý đến dự án blockchain, thu hút nhiều người dùng mới và tăng cường tính cộng đồng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải tất cả các chiến dịch airdrop đều là đáng tin cậy và an toàn. Một số chiến dịch có thể là một hình thức lừa đảo để thu thập thông tin cá nhân hoặc lừa đảo người dùng. Người dùng cần tìm hiểu kỹ về dự án và cách thức phân phối token trước khi tham gia bất kỳ chiến dịch airdrop nào.