aToken là gì?

aToken là một loại token được sử dụng trong mạng lưới Aave, một nền tảng DeFi cho vay và cho thuê các tài sản kỹ thuật số. aToken là một phiên bản token ERC-20 của các tài sản kỹ thuật số được gửi vào Aave để cho vay hoặc cho thuê.

Khi một người dùng gửi một tài sản kỹ thuật số vào Aave, họ sẽ nhận được một số lượng tương ứng của aToken. aToken đại diện cho quyền sở hữu của người dùng đối với tài sản kỹ thuật số đó và được sử dụng để tính toán lãi suất và các khoản phí liên quan đến việc cho vay và cho thuê.

Mỗi aToken có một tỷ lệ quy đổi cố định với tài sản gốc mà nó đại diện. Ví dụ, một aToken ETH sẽ có tỷ lệ quy đổi 1:1 với ETH gốc. Tuy nhiên, giá trị của aToken sẽ thay đổi theo thời gian dựa trên lãi suất và các yếu tố khác liên quan đến việc cho vay và cho thuê tài sản kỹ thuật số.

aToken cho phép người dùng tiếp cận các sản phẩm tài chính phức tạp hơn và cũng cho phép họ tận dụng giá trị của các tài sản kỹ thuật số của mình trong khi vẫn giữ được quyền sở hữu của chúng. aToken cũng là một phần quan trọng của hệ sinh thái DeFi và được sử dụng rộng rãi trong các nền tảng DeFi như Aave và nhiều nền tảng DeFi khác.