Automated Market Maker (AMM) là gì?

Automated Market Maker (AMM) là một hệ thống giao dịch phi tập trung được sử dụng trong các nền tảng DeFi. AMM hoạt động bằng cách sử dụng các smart contract để tạo ra một sàn giao dịch cho các cặp tài sản, mà không cần sự tham gia của một sàn giao dịch truyền thống hoặc một bên trung gian nào khác.

Trong một hệ thống AMM, các giao dịch được thực hiện bằng cách trao đổi giữa các cặp tài sản được liên kết với nhau. Ví dụ, một AMM có thể cung cấp một cặp tài sản như ETH/USDT, và người dùng có thể trao đổi ETH của họ để nhận được USDT, hoặc ngược lại.

Giá của các tài sản được xác định bằng cách sử dụng một công thức toán học dựa trên tỷ lệ giữa số lượng tài sản được trao đổi và số lượng tài sản đã có sẵn trong hệ thống. Khi có sự thay đổi về tỷ lệ giao dịch, giá của các tài sản sẽ thay đổi tương ứng để đảm bảo rằng tỷ lệ giữa các tài sản vẫn được duy trì.

Một trong những lợi ích của AMM là tính độc lập và tính tính linh hoạt cao. Người dùng có thể thực hiện các giao dịch tài chính mà không cần phải thông qua các bên trung gian truyền thống, và có thể trao đổi các tài sản một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, AMM cũng đối mặt với một số thách thức, như việc tăng cường bảo mật và giảm thiểu rủi ro trong các giao dịch và sản phẩm tài chính.

AMM là một phần quan trọng của hệ sinh thái DeFi và được sử dụng rộng rãi trong các nền tảng DeFi như Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap và nhiều nền tảng DeFi khác.

Back to top button