Coinbase Ventures là gì?

Coinbase Ventures là một chi nhánh của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, chuyên đầu tư vào các dự án tiền điện tử và blockchain. Chi nhánh này được thành lập vào năm 2018 và có trụ sở tại San Francisco, California.

Coinbase Ventures đầu tư vào các dự án tiền điện tử và blockchain có tiềm năng phát triển, bao gồm các dự án về thanh khoản, phi tập trung và sáng tạo. Các dự án mà Coinbase Ventures đã đầu tư bao gồm Compound, Compound Labs, Uniswap, dYdX, and Matic Network.

Ngoài việc đầu tư, Coinbase Ventures cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho các dự án mà họ đã đầu tư. Công ty cũng thường xuyên đăng tải các bài viết và phân tích về các xu hướng và tiềm năng trong lĩnh vực tiền điện tử và blockchain.

Coinbase Ventures được coi là một trong những công ty đầu tư tiền điện tử hàng đầu, với danh sách các dự án đầu tư ấn tượng và sự tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tiền điện tử và blockchain.