Constant Product Market Maker là gì?

Constant Product Market Maker (CPMM) là một mô hình thị trường trong hệ thống giao dịch phi tập trung (DEX) trên blockchain. Mô hình này được sử dụng để cung cấp thanh khoản cho các cặp giao dịch tiền điện tử.

Theo mô hình CPMM, một sàn giao dịch DEX sẽ tạo ra một thị trường cho một cặp giao dịch tiền điện tử bằng cách tạo ra một pool tiền điện tử với tỷ lệ cố định giữa hai loại tiền điện tử trong cặp giao dịch đó. Tỷ lệ này thường được thiết lập là 1:1, tức là số lượng tiền điện tử A và B trong pool sẽ luôn giữ nguyên tỷ lệ 1:1.

Khi có người dùng muốn mua hoặc bán tiền điện tử trong cặp giao dịch này, họ sẽ thực hiện giao dịch với pool tiền điện tử đó. Khi một người dùng mua tiền điện tử A từ pool, giá của tiền điện tử A sẽ tăng và giá của tiền điện tử B sẽ giảm, do đó tỷ lệ giữa hai loại tiền điện tử trong pool sẽ thay đổi. Tuy nhiên, tỷ lệ giữa hai loại tiền điện tử sẽ vẫn giữ nguyên tỷ lệ cố định 1:1.

Back to top button