DApps là gì?

DApps là viết tắt của Decentralized Applications (ứng dụng phân tán). Đó là các ứng dụng được phát triển và triển khai trên nền tảng blockchain, sử dụng tính năng phân tán và an toàn của blockchain để đảm bảo tính toàn vẹn và đáng tin cậy cho dữ liệu và các giao dịch.

Các DApps không phụ thuộc vào một bên thứ ba nào để thực hiện các giao dịch và hoạt động của nó, mà thay vào đó sử dụng một mạng lưới phân tán các nút để xác nhận và thực hiện các hoạt động trên blockchain.

Các DApps có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm tài chính, giáo dục, y tế, chuỗi cung ứng, đăng ký thương mại và nhiều lĩnh vực khác. Một số ví dụ về các DApps bao gồm:

  • Uniswap: một sàn giao dịch phi tập trung được phát triển trên nền tảng Ethereum, cho phép người dùng trao đổi các loại tiền điện tử khác nhau một cách phân tán và an toàn.

  • Brave: một trình duyệt web được phát triển trên nền tảng Ethereum, cho phép người dùng trả tiền cho các nội dung trên mạng web mà họ yêu thích, đồng thời giảm quảng cáo và bảo vệ quyền riêng tư trên mạng.

  • CryptoKitties: một trò chơi sử dụng blockchain, cho phép người chơi sưu tập và giao dịch các con mèo ảo trên blockchain Ethereum.

Với tính năng phân tán và an toàn của blockchain, DApps đang trở thành một phần quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế số và sự tiếp cận của người dùng với các ứng dụng công nghệ mới.

 
 
Back to top button