Distributed Ledger Technology (DLT) là gì?

DLT là viết tắt của Distributed Ledger Technology, hay còn được gọi là công nghệ sổ cái phân tán. Đây là một công nghệ cho phép lưu trữ và chia sẻ thông tin giữa các bên một cách phân tán, an toàn và minh bạch. Thay vì sử dụng một trung tâm để kiểm soát và xử lý thông tin, DLT cho phép thông tin được phân tán trên một mạng lưới các thiết bị, với mỗi thiết bị có thể xác nhận thông tin và lưu trữ dữ liệu.

DLT thường được sử dụng để xây dựng các hệ thống blockchain, nơi các giao dịch được xác thực bằng cách sử dụng thuật toán mã hóa và các node trên mạng lưới phải đồng thuận về tính chính xác của giao dịch. Các giao dịch sau đó được lưu trữ trên blockchain và không thể bị thay đổi hoặc xóa bỏ. Ngoài ra, DLT cũng có thể được sử dụng để xây dựng các ứng dụng phân tán khác như các hệ thống xử lý thanh toán, hệ thống quản lý bất động sản và các hệ thống bảo hiểm.

Back to top button