Framework Ventures là gì?

Framework Ventures là một công ty mạo hiểm và đầu tư blockchain có trụ sở tại San Francisco, California. Công ty tập trung vào việc đầu tư vào các công ty blockchain và các dự án DeFi (tài chính phi tập trung) tiềm năng. Framework Ventures được thành lập vào năm 2018 bởi Michael Anderson và Vance Spencer.

Framework Ventures tập trung vào các dự án có tiềm năng phát triển tốt trong lĩnh vực DeFi, bao gồm các dự án về vay và cho thuê tiền điện tử, giao dịch đòn bẩy, thanh khoản và các dịch vụ tài chính khác. Công ty cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho các dự án mới có tiềm năng trong lĩnh vực blockchain.

Framework Ventures đã đầu tư vào nhiều dự án DeFi thành công, bao gồm Uniswap, Synthetix, Chainlink, Aave và nhiều dự án khác. Công ty cũng đã hợp tác với nhiều đối tác lớn trong ngành blockchain để đẩy mạnh sự phát triển của DeFi và các ứng dụng blockchain khác.

Với sự phát triển nhanh chóng của DeFi trong những năm gần đây, Framework Ventures được coi là một trong những công ty đầu tư và tư vấn hàng đầu trong ngành blockchain và DeFi.