Future coin là gì?

Future là một loại hợp đồng tài chính cho phép các bên tham gia thỏa thuận mua hoặc bán một tài sản hoặc chỉ số tài chính vào một thời điểm sau đó với giá cố định trước đó. Điểm khác biệt giữa future và các hợp đồng tài chính khác là future thường được giao dịch trên các sàn giao dịch tài chính và có thời hạn rõ ràng.

Một trong những ứng dụng phổ biến của future là để giảm thiểu rủi ro. Ví dụ, một nhà sản xuất hàng hóa có thể sử dụng hợp đồng future để bảo vệ giá của sản phẩm của mình trước các biến động giá cả trên thị trường. Một công ty đầu tư cũng có thể sử dụng hợp đồng future để giảm thiểu rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả của các sản phẩm tài chính.

Một ứng dụng khác của future là tạo lợi nhuận. Người đầu tư có thể sử dụng hợp đồng future để đầu tư vào một chỉ số tài chính hoặc hàng hóa và tạo lợi nhuận từ việc dự đoán giá cả tăng lên trong tương lai. Tuy nhiên, việc đầu tư vào future cũng có thể gây ra các rủi ro và mất mát tiềm năng, do đó cần được thực hiện với sự chuyên nghiệp và kiểm soát rủi ro thích hợp.

Các hợp đồng future có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch tài chính khác nhau, bao gồm cả thị trường hàng hóa, tiền tệ và chứng khoán. Thông thường, các hợp đồng future có thời hạn trong khoảng từ một đến ba tháng.

Tuy nhiên, việc giao dịch future cũng có thể gây ra các chi phí phát sinh, bao gồm chi phí giao dịch, chi phí giữ vị thế và chi phí nhân viên. Chính vì vậy, các bên tham gia cần hiểu rõ về các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả của tài sản hoặc chỉ số tài chính và đưa ra quyết định đúng đắn khi tham gia giao dịch future.