Juan Benet là ai?

Juan Benet là một nhà khoa học máy tính và nhà sáng lập của Protocol Labs. Sinh ra tại Mexico City, Mexico, Benet đã nhận được bằng cử nhân tại Đại học Stanford và bằng tiến sĩ tại Đại học California, Berkeley. Trong quá trình học tập của mình, Benet tập trung vào nghiên cứu về các hệ thống phân tán, bao gồm các hệ thống lưu trữ phân tán và các giao thức phân tán.

Sau khi nhận được bằng tiến sĩ, Benet đã làm việc tại Google và nhận được nhiều giải thưởng và học bổng, bao gồm học bổng Fulbright và giải thưởng thích ứng của Electronic Frontier Foundation. Năm 2014, Benet đã thành lập Protocol Labs với mục tiêu phát triển các công nghệ phân tán để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc lưu trữ, chia sẻ và trao đổi dữ liệu trên mạng.

Benet cũng được biết đến như là tác giả của IPFS (InterPlanetary File System), một giao thức lưu trữ phân tán cho các ứng dụng web, và Filecoin, một mạng lưu trữ phân tán. Các sản phẩm và dự án của Benet và Protocol Labs đều có mục tiêu giải quyết các vấn đề liên quan đến việc lưu trữ, chia sẻ và trao đổi dữ liệu trên mạng, bằng cách sử dụng các công nghệ phân tán và mã hóa.

Back to top button