Lending là gì?

Lending là hoạt động cho vay tiền hoặc tài sản khác từ một người hoặc tổ chức cho một người hoặc tổ chức khác với điều kiện trả lại số tiền vay và/hoặc lãi suất vào thời điểm được đồng ý trước đó. Lending có thể được thực hiện thông qua các tài khoản vay trực tuyến hoặc thông qua các tổ chức tài chính như ngân hàng hoặc công ty tài chính.

Các hoạt động lending thường được liên quan đến các khoản vay tiền hoặc tài sản như địa ốc, xe hơi, hoặc các sản phẩm tài chính như thẻ tín dụng và các khoản vay cá nhân. Trong các hoạt động lending, người cho vay cung cấp số tiền hoặc tài sản cho người vay với điều kiện phải trả lại số tiền hoặc tài sản này với lãi suất vào một thời điểm được đồng ý trước đó.

Lending có thể được thực hiện thông qua các hình thức khác nhau như cho vay truyền thống, cho vay trực tuyến, và cho vay giữa các cá nhân hoặc tổ chức không có liên quan đến các tổ chức tài chính. Các hoạt động lending cũng có thể được điều chỉnh bởi các quy định và luật pháp của các quốc gia và khu vực khác nhau.

Trong thời gian gần đây, lending cũng đã trở thành một ứng dụng phổ biến của công nghệ blockchain. Các nền tảng cho vay tiền dựa trên blockchain như Aave và Compound cho phép người dùng cho vay và vay tiền một cách trực tiếp trên blockchain, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho các giao dịch này.