Lightspeed Venture Partners là gì?

Lightspeed Venture Partners là một công ty đầu tư mạo hiểm (venture capital) có trụ sở tại Thung lũng Silicon, California, Hoa Kỳ. Công ty chuyên đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là các công ty mới trong lĩnh vực phần mềm, đồng thời cũng đầu tư vào các công ty trong lĩnh vực y tế, năng lượng và giáo dục.

Lightspeed Venture Partners được thành lập vào năm 2000 và đã đầu tư vào nhiều công ty công nghệ nổi tiếng như Snapchat, Affirm, Nutanix, GrubHub, AppDynamics, NestStitch Fix và nhiều công ty khác. Năm 2019, Lightspeed Venture Partners đã đầu tư vào Offchain Labs, một công ty công nghệ blockchain phát triển nền tảng Arbitrum.

Công ty đã đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực đầu tư và được coi là một trong những công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ.

Back to top button