Miners là gì?

Miners (người đào) là những người hoặc tổ chức sử dụng máy tính để giải các thuật toán phức tạp nhằm xác nhận các giao dịch trên mạng blockchain và tạo ra các khối mới trong chuỗi khối. Khi một khối mới được tạo ra, các miners sẽ tham gia vào một quá trình cạnh tranh để giải quyết các thuật toán phức tạp để xác nhận các giao dịch trong khối đó. Người thắng cuộc sẽ được trả phí hoa hồng (thường là một số lượng tiền điện tử nhất định) như một phần thưởng cho việc giải quyết các thuật toán này.

Trong một mạng blockchain, các miners được coi là một phần quan trọng của hệ thống, vì họ là những người giúp duy trì tính toàn vẹn và an toàn của mạng. Việc có nhiều miners tham gia vào mạng có thể làm cho mạng được phân tán hơn và giảm thiểu nguy cơ tấn công từ các bên thứ ba. Tuy nhiên, việc đào tiền điện tử cũng đòi hỏi nhiều năng lực tính toán và điện năng, vì vậy nhiều người đầu tư vào các hệ thống đào tiền điện tử để tạo ra lợi nhuận.