Native token là gì?

Native token (còn được gọi là token mặc định) là một loại token được phát hành trên một blockchain cụ thể và được sử dụng như một phương tiện thanh toán trên blockchain đó. Native token thường được sử dụng để trả phí giao dịch và hoạt động trên blockchain, cũng như để thưởng cho các thợ mỏ hoặc người dùng đóng góp vào mạng lưới blockchain bằng cách cung cấp năng lượng tính toán hay bảo mật.

Ví dụ, ETH là native token trên blockchain Ethereum và được sử dụng để trả phí giao dịch và thưởng cho các thợ mỏ. Tương tự, BTC là native token trên blockchain Bitcoin và được sử dụng để trả phí giao dịch và thưởng cho các thợ mỏ.

Native token thường là một phần quan trọng trong việc duy trì hoạt động của mạng lưới blockchain và đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tính bảo mật và độ tin cậy của mạng lưới. Ngoài ra, native token cũng có thể được sử dụng để trao đổi và giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

Back to top button