Open Storage Network (OSN) là gì?

Open Storage Network (OSN) là một mạng lưu trữ đám mây được phát triển để cung cấp sự kết nối giữa các trung tâm dữ liệu, các tổ chức nghiên cứu và các nhà khoa học trên toàn thế giới. OSN được thành lập bởi National Science Foundation (NSF) và được quản lý bởi Open Storage Network, Inc., một tổ chức phi lợi nhuận.

OSN cung cấp cho các nhà nghiên cứu và các tổ chức nghiên cứu một cách để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả hơn. Nó cũng cung cấp cho các nhà nghiên cứu và các tổ chức nghiên cứu một cách để truy cập các công cụ tính toán mạnh mẽ và các dịch vụ đám mây khác để phục vụ cho các nhu cầu nghiên cứu của họ.

OSN được xây dựng trên nền tảng của các công nghệ lưu trữ đám mây, bao gồm cả công nghệ phần mềm mã nguồn mở và phần mềm thương mại. Nó cũng sử dụng các công nghệ bảo mật cao để đảm bảo tính riêng tư và an toàn cho các dữ liệu được lưu trữ trên nó.

OSN được coi là một cách để thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu và các tổ chức nghiên cứu trên toàn thế giới, đồng thời giúp cho các nhà nghiên cứu và các tổ chức nghiên cứu tiết kiệm chi phí và tăng tính hiệu quả trong công việc của họ.

Back to top button