Options là gì?

Options (tiếng Việt có thể hiểu là quyền chọn) là một loại hợp đồng tài chính cho phép người mua có quyền, nhưng không bắt buộc, mua hoặc bán một tài sản hoặc một chỉ số tài chính vào một thời điểm sau đó với giá cố định trước đó. Ngược lại, người bán options có nghĩa là bên phải phải bán hoặc mua tài sản hoặc chỉ số tài chính nếu người mua options quyết định thực hiện quyền chọn của mình.

Các loại options phổ biến bao gồm call options và put options. Call options cho phép người mua mua một tài sản hoặc chỉ số tài chính với giá cố định trong một thời gian nhất định. Ngược lại, put options cho phép người mua bán một tài sản hoặc chỉ số tài chính với giá cố định trong một thời gian nhất định.

Các options thường được sử dụng để giảm thiểu rủi ro hoặc tạo lợi nhuận cho các bên tham gia. Ví dụ, một nhà sản xuất hàng hóa có thể sử dụng call options để bảo vệ giá của sản phẩm của mình trước các biến động giá cả trên thị trường. Ngược lại, một nhà đầu tư có thể sử dụng put options để bảo vệ đầu tư của mình khỏi rủi ro giá cả.

Tuy nhiên, việc thực hiện giao dịch options cũng có thể gây ra các rủi ro và chi phí phát sinh, và cần được thực hiện với sự chuyên nghiệp và kiểm soát rủi ro thích hợp. Các bên tham gia cần hiểu rõ về các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả của tài sản hoặc chỉ số tài chính và đưa ra quyết định đúng đắn khi tham gia giao dịch options.

Các options có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch tài chính khác nhau, bao gồm cả thị trường hàng hóa, tiền tệ và chứng khoán. Thông thường, các options có thời hạn trong khoảng từ một đến ba tháng.

Back to top button
5706204