Skynet Labs là gì?

Skynet Labs là một công ty công nghệ blockchain được thành lập năm 2019, tập trung vào việc xây dựng mạng lưới lưu trữ phi tập trung và các ứng dụng phân tán trên nền tảng của blockchain. Skynet Labs được đặt trụ sở tại San Francisco, California.

Skynet Labs phát triển một nền tảng lưu trữ phi tập trung được gọi là Skynet, cho phép người dùng lưu trữ và chia sẻ tệp tin một cách an toàn và bảo mật. Skynet sử dụng công nghệ blockchain để lưu trữ dữ liệu trên nhiều nút mạng khác nhau, đảm bảo tính đồng nhất và độ tin cậy của dữ liệu. Nó cũng cung cấp cho các nhà phát triển các công cụ để xây dựng các ứng dụng phân tán trên nền tảng của blockchain.

Các ứng dụng phân tán trên nền tảng của Skynet có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu, chia sẻ tệp tin, xây dựng các ứng dụng web phân tán và nhiều ứng dụng khác. Skynet Labs cũng cung cấp các công cụ và tài nguyên cho các nhà phát triển để họ có thể tạo ra các ứng dụng phân tán trên nền tảng của Skynet.

Skynet Labs được coi là một công ty tiên phong trong việc phát triển các giải pháp blockchain và lưu trữ phi tập trung, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng mới trên nền tảng blockchain.