Staking là gì?

Staking là một hoạt động trong hệ thống blockchain, cho phép người dùng giữ một số tiền token của một dự án blockchain cụ thể trong một ví tiền điện tử (wallet) và đặt nó vào một giao thức mạng để giúp cho mạng hoạt động mượt mà hơn và đồng thời cũng có thể nhận được phần thưởng (reward) từ việc tham gia vào việc duy trì mạng.

Khi một người dùng tham gia vào việc staking, họ sẽ đặt số lượng token vào giao thức mạng và chọn một node hoặc validator để hỗ trợ. Node hoặc validator sẽ sử dụng số lượng token này để đảm bảo tính an toàn và độ tin cậy của mạng bằng cách xác thực các giao dịch trên blockchain.

Trong quá trình staking, người dùng có thể nhận được phần thưởng token của dự án blockchain tương ứng, như một cách để động viên người dùng tham gia vào việc duy trì mạng. Phần thưởng này thường được phân bổ dựa trên tỷ lệ staking và khoảng thời gian người dùng đã tham gia vào việc giữ token.

Staking là một hoạt động phổ biến trong các mạng blockchain và được sử dụng để đảm bảo tính an toàn và độ tin cậy của mạng. Ngoài ra, staking cũng là một cách để người dùng có thể kiếm được phần thưởng từ việc giữ token của dự án blockchain tương ứng.