Top Level Domains (TLDs) là gì?

Top Level Domains (TLDs) là các phần mở rộng tên miền đầu tiên (hoặc còn được gọi là phần sau dấu chấm) trong một địa chỉ tên miền trên Internet. Các ví dụ về TLDs phổ biến bao gồm .com, .org, .net, .edu và .gov. TLDs được quản lý bởi Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) và được cấp phép cho các nhà đăng ký tên miền để bán và quản lý địa chỉ tên miền cho người dùng. Mỗi TLD có các quy định và quy trình khác nhau để đăng ký và sử dụng tên miền.

Back to top button