Tokenization là gì?

Tokenization là quá trình chuyển đổi một tài sản truyền thống thành một token kỹ thuật số, cho phép nó có thể được giao dịch và chuyển đổi trên một nền tảng blockchain hoặc mạng lưới khác nhau. Tokenization có thể áp dụng cho nhiều loại tài sản truyền thống, bao gồm bất động sản, chứng khoán, nghệ thuật, quyền sử dụng đất, và cả tiền tệ.

Khi một tài sản được token hóa, nó được biểu thị bằng một token kỹ thuật số độc lập với bất kỳ nền tảng nào, nhưng vẫn liên kết với tài sản gốc. Mỗi token thường được liên kết với một đơn vị cụ thể của tài sản gốc, cho phép người dùng mua và bán token này như một cách để đầu tư vào tài sản gốc.

Tokenization cho phép tài sản truyền thống trở nên dễ dàng giao dịch hơn, do đó làm tăng tính thanh khoản của chúng. Nó cũng giúp giảm thiểu chi phí và thời gian cần thiết để giao dịch, và cung cấp cho nhà đầu tư nhiều cơ hội đầu tư hơn và cũng thu hẹp khoảng cách giữa các thị trường tài sản truyền thống và thị trường blockchain.

Tuy nhiên, việc token hóa tài sản cũng đòi hỏi đầy đủ các thủ tục pháp lý và đảm bảo tính bảo mật để đảm bảo rằng token đại diện cho tài sản gốc một cách chính xác và an toàn.