Venture Capital (VC) là gì?

Venture capital (tiếng Việt có thể hiểu là “vốn rủi ro”) là một loại đầu tư tài chính dành cho các công ty mới thành lập hoặc các công ty đang trong giai đoạn phát triển, chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Những công ty này thường đang ở giai đoạn khởi nghiệp, chưa có dòng tiền ổn định hoặc chưa có lợi nhuận, nhưng có tiềm năng phát triển cao. Do đó, các nhà đầu tư venture capital sẽ đầu tư vào các công ty này để giúp họ phát triển và mở rộng quy mô hoạt động.

Các nhà đầu tư venture capital không chỉ cung cấp vốn đầu tư, mà còn cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ quản lý để giúp các công ty khởi nghiệp hoàn thiện sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, phát triển chiến lược kinh doanh và tiếp cận với khách hàng và thị trường.

Nhà đầu tư venture capital sẽ mong muốn nhận được lợi nhuận cao từ việc đầu tư vào các công ty mới nổi và có tiềm năng phát triển. Các công ty mới này cũng có cơ hội nhận được những lợi ích lớn như tăng trưởng nhanh chóng, mở rộng quy mô hoạt động và trở thành những công ty lớn và uy tín trong tương lai.

 
Back to top button