Yield Farming là gì?

Yield farming là một hoạt động tài chính phi tập trung trên nền tảng blockchain, trong đó người dùng sử dụng các tài sản tiền điện tử của mình để tạo ra thu nhập (yield) thông qua việc tham gia vào các giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hoặc các nền tảng tài chính phi tập trung khác.

Cụ thể, yield farming thường được thực hiện thông qua việc cung cấp các tài sản tiền điện tử của mình vào một pool (hồ bơi) tài sản tiền điện tử trên một sàn giao dịch phi tập trung hoặc nền tảng phi tập trung khác. Sau đó, người dùng sẽ nhận được một lượng token mới (thường được gọi là farming token) như là phần thưởng cho việc cung cấp tài sản của mình vào pool đó.

Người dùng sau đó có thể thực hiện các giao dịch khác nhau với farming token này, bao gồm bán chúng trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác hoặc giữ chúng để tham gia vào các hoạt động khác trên nền tảng phi tập trung.

Tuy nhiên, yield farming cũng có những rủi ro nhất định, bao gồm rủi ro về an toàn và rủi ro về thị trường, do giá trị của farming token có thể thay đổi rất nhanh trong thời gian ngắn. Điều này đòi hỏi người dùng phải có kiến thức về các dự án, các sàn giao dịch và các hoạt động tài chính phi tập trung trên blockchain để đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Tổng quan, yield farming là một hoạt động tài chính phi tập trung trên nền tảng blockchain, cho phép người dùng tạo ra thu nhập từ việc cung cấp các tài sản tiền điện tử của mình vào các pool tài sản tiền điện tử trên các sàn giao dịch phi tập trung hoặc các nền tảng tài chính phi tập trung khác.

Back to top button