Hướng dẫn Freemint gNFT của dự án #Ghostchain dự án thuộc trend #Consensys

🚨🚨Hướng dẫn Freemint gNFT của dự án #Ghostchain

Ghostchain : cung cấp khả năng tương tác xuyên chuỗi và tính ẩn danh cho bất kỳ mã thông báo, NFT và DApp nào.

👍Tuần này #GHOST sẽ ra mắt các sản phẩm trên #ConsenSys và #LineaBuild

1/ Truy cập: https://airdrop.ghostchain.io/#/polygon/0x7a2C109ceabF0818F461278f57234Dd2440a41DB

2/ Kết nối ví meta -> Chọn mạng Polygon

3/ Claim -> Done ✅

0️⃣Cứ claim nhiều acc rồi để đó chờ theo trend #Consensys

🚨🚨Hướng dẫn Freemint gNFT của dự án #Ghostchain

Đánh giá về bài viết

Viết một bình luận