Kèo #9 Airdrop Holograph – Ăn chia độc quyền 25 triệu token HLG (Holograph) từ Binance web3 wallet

Holograph dự án huy động được 11 triệu USD từ các quỹ như: Mechanism Capital, Infinity Ventures Crypto, Kenetic Capital, Mirana Ventures, gmoney, Avalanche VC,… và một số quỹ khác. Dự án này đang có chương trình airdrop trên Binance web3 wallet với phần thưởng ăn chia 25 triệu token Holograph (HLG).

Phần thưởng

  • NFT độc quyền của Holograph
  • Token HLG
Video hướng dẫn tham gia kèo airdrop Holograph (HLG) từ ví Binance web3 wallet

Hướng dẫn tham gia săn airdrop dự án Holograph (HLG)

  • Truy cập trang:  Trang airdrop của Holograph
  • Kết nối với ví Binance web3 wallet
  • Nhiệm vụ 1 đúc NFT Holograph
  • Nhiệm vụ 2 chuyển NFT Holograph từ cầu BNB chain qua Polygon
  • Xác minh hoàn thành nhiệm vụ

Tham gia flow chúng tôi để trên TwitterTelegram, & Facebook để nhận các thông tin dự án airdrop mới nhất

Đánh giá về bài viết

Viết một bình luận