Keo20 Cysic dự án làm về POW (kèo này mới và xịn)

Cysic là một công ty đang phát triển phần cứng chuyên dụng cho Zero-Knowledge Proofs. Phần cứng của họ hỗ trợ cho nhiều sơ đồ Zero-Knowledge khác nhau, giúp các nhà phát triển dễ dàng tích hợp ZK vào các ứng dụng của họ. Cysic cũng cung cấp một hệ sinh thái các đối tác và công cụ để hỗ trợ việc phát triển và triển khai Zero-Knowledge Proofs. Mục tiêu của Cysic là làm cho ZK trở nên dễ tiếp cận hơn cho các nhà phát triển, mở ra nhiều khả năng mới cho các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

Hướng dẫn cách làm airdrop dự án Cysic

🎁 Rewards: OAT, Point
⚡️ Chain: N/A
⌛️Time: End 23/05/2024
🔹Register #web:
➡️ Galxe 1
➡️ Galxe 2
➡️ Galxe 3:
➡️ Zealy
💪 Code invite: N/A
🧲 Total Raised: $6M
🔍 Backers: Polychain Capital, HashKey Capital, Web3 Foundation, ABCDE
📜 Mission: Galxe, Zealy (Social like, share and Discord role)
🔎 Đáp án Quiz: C D B C

*** Lưu ý: Nhiệm vụ Galxe 1 lấy ZK Prover OAT là quan trọng nhất, còn hơn 1000 suất (max 5000 suất)

Đánh giá về bài viết

Viết một bình luận