OKX × MATR1X: Airdrop Pioneer Case NFT (miễn phí mint)

🎁 Rewards: 33.333 NFT
⚡️ Chain: Polygon
⌛️Time end: 26/05/2024
🔹Register #web: ➡️ Click web
💪 Code invite OKX: THOSANAIRDROP
🧲 Total Raised: 20M$
🔍 Backers: Animoca Brands, OKX Ventures, HashKey Capital, Amber Group, ….
📜 Mission: complete task social
🎬 Video:

** Cần hold trong ví 2 matic trong suốt thời gian diễn ra sự kiện

Đánh giá về bài viết

Viết một bình luận