Bảng tỷ giá các đồng tiền ảo hôm nay – Bitcoin, Ethereum, Ripple,… bao nhiêu 2020

Tỷ giá tiền ảo hôm nay của toàn bộ các đồng tiền ảo lớn trên thế giới từ các loại tiền truyền thống nổi tiếng như: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC),…  toàn bộ các đồng tiền ảo này được chúng tôi cập nhật theo thời gian thực nên giá cả chính xác nhất được chia ra từ tất cả các sàn đang giao dịch hiện nay của đồng tiền đấy. Trong tất cả các đồng tiền ảo với gần 1600 đồng thì không có đồng nào ổn định một giá cả mà chỉ có ổn định nhất là Tether (USDT) thường là 1$ hoặc biến động không lớn.

Xem thêm công cụ chuyển đổi tiền ảo của chúng tôi.

*** Để xem chính xác giá của tiền ảo hôm nay của các đồng bạn đang đầu tư mà không có trong trang đầu các bạn sử dụng chức năng tìm kiếm để dễ dàng tìm kiếm những đồng mà mình quan tâm hơn nhé.