Kèo airdrop #7 ReadON dự án Web3 + AI

ReadON dự án chạy trên nền tảng Web3 + AI Network là một dự án nằm trong chương trình Linea Park airdrop, hiện tại dự án của họ đã có đến 2 triệu user tham gia, theo dự án họ là dự án lớn nhất trong mảng của mình. Đồng thời đây cũng là dự án chiến thắng trong cuộc thi BNB & Solana Riptide & Arweave Hackathon.

Hướng dẫn tham gia săn airdrop dự án ReadON

  1. Truy cập trang: Trang airdrop của ReadON
  2. Kết nối ví Metamask
  3. Follow X của dự án @ReadOnMe3
  4. Nhập mã mời 1TRJL3 để nhận 10 token READ
  5. Curate: X Layer, Linea, Loki, Polygon, zkSync (kết nối bằng mạng cryptotheo yêu cầu của dự án và xác nhận bằng ví metamask)
  6. Tham gia Curate liên tục 7 ngày để nhận bonus
  7. Làm nhiệm vụ Galxe

Phần thưởng

  • Điểm danh mỗi ngày nhận được điểm (point), số điểm này sẽ được quy đổi ra token khi dự án ra mắt.
  • Dự án ReadON đã xác nhận airdrop cho người tham gia chiến dịch này.

Tham gia flow chúng tôi để trên TwitterTelegram, & Facebook để nhận các thông tin dự án airdrop mới nhất

Đánh giá về bài viết

Viết một bình luận